BOTOX

VAD ÄR BOTOX

Botox, som är en förkortning av botulinumtoxin typ A, är ett globalt välkänt och beprövat läkemedel som vanligast används inom medicinska och estetiska behandlingar mot rynkor samt reducering av fina linjer. Sedan år 2014 har det utförts mer än 5 miljoner behandlingar världen över. Botox ges i form av injektionsbehandling som i sin tur blockerar den nervsignal som gör att en muskeln dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor, som skapats av att man exempelvis kisat mot solen eller rynkat pannan över längre tid, mjukas upp och blir mindre synliga.  Resultaten syns ofta redan efter ett par dagar och är maximal efter 12 dagar efter genomförd behandling. Behandlingen är inte permanent utan måste göras om var tredje till var sjätte månad. Regelbundna användare får längre effekt och kommer därför behöva göra behandlingen mer sällan med åren. De vanligaste områden som Botox lämpar sig särskilt väl är behandling av rynkor mellan ögonen (glabella) samt rynkor i pannan och i ögonens utkanter (kråksparkar). Botox uppvisar även positiva resultat vi behandling av besvärande armsvett, migrän och tandgnissel.


FÖREBYGGANDE AV RYNKOR & FINA LINJER

I regel utförs behandlingen på redan befintliga rynkor och linjer. Men ibland kan förebyggande behandling vara lämplig om man har utpräglade anlag för att utveckla markerade rynkor eller en mycket aktiv ansiktsmuskulatur. Vid regelbunden botox behandling blir muskeln med tiden något svagare vilket gör att effekten av botox bibehålls längre. Skulle botox behandling upphöra och inte genomföras återgår rörelsen helt. Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat samt ett utvilat och fräscht ansikte.


BIVERKNINGAR AV BOTOX

Biverkningar till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds man från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra eller andra antikoagulanter dagarna före behandlingen. I vissa, väldigt ovanliga fall, kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till tunga ögon och “hängande” muskulatur. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter behandlingen. Eftersom effekten av Botox endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor.


Botox

 

 

ATT TÄNKA PÅ INNAN BOTOX BEHANDLING

Undvik blodförtunnande medel som Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ipren, Voltaren, Diklofenak, Pronaxen samt Vitamin E, Vitamin C, Ginkgo, Ginseng, Naturmediciner, Omega-3 helst 2 veckor innan.
Inte ha infektion i kroppen eller injektionsområdet.
Inte vara gravid eller ammande.
Vi utför inte botox behandling till personer under 18 år.

 

ATT TÄNKA PÅ EFTER BOTOX BEHANDLING

Massera inte det behandlade området på 24 timmar.
Undvik aktivitet inom 24 timmar som fysisk träning och bastu bad.
Använd Paracetamol (Ex. Panodil eller Alvedon) vid behov.
Undvik stark sol efter behandlingen. Om det är omöjligt att undvika sol så måste en kraftig solskyddsfaktor användas.