BOTOX

BOTOXBEHANDLING PÅ SKINCLINIC NKPG

Botulinumtoxin typ A, även känt som Botox, är ett globalt välkänt och beprövat läkemedel som främst används inom medicinska och estetiska behandlingar för att förebygga och reducera rynkor och fina linjer, men uppvisar även goda resultat vid behandling av migrän, tandgnissel/tandpressning och besvärande svettningar.

När en botox-substans injiceras begränsas nervimpulserna till musklerna och på så vis hämmar dem från att dras samman. Effekten är inte permanent, behandlingen behöver upprepas ungefär om var tredje till var sjätte månad men det är väldigt individuellt. Regelbunden botoxbehandling har en inverkan att försvaga muskulaturen vilket bidrar till att effekten blir mer varaktig och området kan behandlas mer sällan. Om botoxbehandlingen upphör återfår muskulaturen med tiden sin fulla kapacitet och styrka.

På kliniken erbjuds botoxbehandling i estetiska syften med Azzalure, ett av de mest kända botulinum-produkterna på den svenska marknaden. Hos oss utförs injektionsbehandlingar av personal med medicinsk legitimation och certifikat för estetisk injicering och du erbjuds alltid patientförsäkring via Folksam. För att genomgå en estetisk injektionsbehandling behöver du vara 18 år fyllda. Åldersgränsen regleras av (SFS 2021:363), Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka botoxbehandlingar vi erbjuder på kliniken.

RYNKOR OCH FINA LINJER

Rynkor och fina linjer är del av vårt åldrande, en oundviklig följd av att kroppens egna hyaluronsyraproduktion minskar och huden dehydreras och förlorar sin elasticitet. Rynkor kan vara väldigt vackert men alla rynkor är inte önskade. I många fall utförs behandlingen på befintliga rynkor och linjer men ibland kan behandling i förebyggande syfte vara lämpligt för den med en mycket aktiv ansiktsmuskulatur eller utpräglade anlag för att utveckla markerade rynkor.

Botox-substansen har en uppmjukande och utjämnade effekt på mimikrynkor och då substansen begränsar rörelseförmågan i det behandlade området förebygger behandlingen även uppkomsten av nya rynkor. Vi rekommenderar behandling ungefär var fjärde månad.

Rynkor och linjer kan även förekomma på grund av en förlust av volym i ansiktet, även det är en följd av att hyaluronsyraproduktionen minskar i samband med att vi åldras. Då uppkomsten av den här typen av rynkor inte beror på ansiktets muskelaktivitet behandlas dem i stället med fillers.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Glabella, även bekant som bekymmersrynkan eller argrynkan. Området behandlas för att minska synligheten av befintliga linjer och begränsa rörelseförmågan i området mellan ögonbrynen. Pannan kan behandlas för att jämna ut befintliga och förhindra uppkomsten av horisontella rynkor och veck, detta område rekommenderas att alltid kombinera med behandling av glabella. Att behandla muskulaturen belägen i brynets yttre kant med botox kan skapa ett diskret lyft av brynet, denna behandling brukar kallas brynlyft.

I samband med att du ler eller skrattar kan fina linjer uppkomma på näsan, dessa linjer kallas bunny lines och kan ibland behandlas med botox. Något som också ofta blir mer synligt när du ler eller skrattar är kråksparkarna, de linjer som strålar ut från ögonen, i detta område kan behandling med botox förebygg permanenta linjer och släta ut befintliga delvis eller fullkomligt.

När huden förlorar volym kan vertikala rynkor uppstå mellan mungipa och haka som ger ett intryck av att du ser sur och trött ut. Genom att behandla området med botox kan vi släta ut huden och återskapa ett snyggt leende som gör att du ser gladare, yngre och piggare ut!

”Apelsinhaka” är ett uttryck som åsyftar gropighet i hakan. Genom att behandla muskulaturen med botox kan groparna slätas ut, reduceras eller raderas.

Gummy smile är en term beskriver det tillstånd då tandköttet i överkäken blir väldigt synligt när du ler. När området ovanför överläppen behandlas med botox flyttas överläppen ner så att den täcker tandköttet i överkäken. Har du en väldigt tunn överläpp som tenderar att bli ännu mindre synlig när du ler så kan lip flip vara en behandling som passar dig. Botox-substansen injiceras ovanför läppen vilket skapar ett lyft av överläppen. Läppen viks upp och på så vis gör den mer synlig. Botoxeffekten efter en lipflip-behandling är kortvarig och förväntas hålla i ungefär 6-8 veckor.

 

TANDGNISSEL OCH TANDPRESSNING

En av våra starkaste muskler i ansiktet är käkmusklerna. Stress och sömnsvårigheter kan orsaka överaktivitet i käkmusklerna vilket kan leda till exempelvis tandgnissel, nedslipade tänder och spänningshuvudvärk. Överaktivitet i käkmusklerna kan enkelt behandlas med botox då substansen begränsar käkarnas muskelstyrka. Tandgnissel eller tandpressning är en vanlig orsak till spänningshuvudvärk men värken kan även orsakas av annan överaktiv ansiktsmuskulatur. Huvudvärk som orsakas av spänningar i käkmuskulaturen kan behandlas med botox då substansen verkar muskelavslappnande.

 

ARMSVETT

Kraftiga svettningar som inte omfattas av kroppens naturliga funktion eller behov benämns som hyperhidros eller överdriven svettning. På Skinclinic NKPG erbjuder vi behandling av besvärande svettning i armhålan. Svettkörtlar kan inaktiveras med botox då substansen begränsar nervimpulserna som skickas till svettkörtlarna och på så vis hämmas eller upphör besväret i ungefär 7-9 månader.

INFÖR BEHANDLING

För att genomgå en injektionsbehandling behöver du vara 18 år fyllda, vi ber dig därför ta med giltig id-handling till ditt besök. Om 6 månader eller mer har hunnit passera sedan din senaste behandling eller om du är ny kund hos oss måste du boka en konsultation. Efter konsultationen måste en betänketid på 48 h passera före du får genomgå behandlingen. Betänketiden och åldersgränsen regleras av (SFS 2021:363), Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Vi använder oss av ett digitalt journalsystem. Inför din konsultation vill vi att du registrerar dig i vår patientportal samt fyller i en hälsodeklaration. Du hittar till patientportalen via den bekräftelsen som skickas till din epost i samband med en slutförd tidsbokning.

Fr.o.m. 2 veckor före din behandling ska du undvika blodförtunnande medel såsom Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner såsom Ipren, Voltaren, Diklofenak och Pronaxen, samt Vitamin E, Vitamin C, Ginkgo, Ginseng, Naturmediciner och Omega-3.

 

EFTER BEHANDLING

Effekten av en botoxbehandling kommer gradvis och full effekt kan förväntas efter ungefär 14 dagar. 2 veckor efter din behandling är du välkommen på ett återbesök för att granska resultatet och vid behov också komplettera doseringen. Vid behandling av tandgnissel/tandpressning och behandling av armhåla är du välkommen på återbesök inom 4 veckor.

De första 24 timmarna efter en botoxbehandling ska du undvika all typ av masserande rörelser i ansikte, intensiv fysisk aktivitet, bastubad, solarium och även intag av alkohol. De första dagarna efter behandlingen råder vi dig till att inte använda aktiva hudvårdsprodukter samt i största möjliga mån undvika att vistas i starkt solljus.

BIVERKNINGAR

Biverkningar till följd av Botulinumtoxin typ A är mycket ovanligt. De mest förekommande är blåmärke, lokal rodnad och svullnad vid insticksstället, av den anledningen avråds du från att dagarna innan ingreppet inta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (Magnecyl etc.) eller andra antikoagulanter.

I vissa, väldigt ovanliga, fall kan substansen sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen, detta kan leda till asymmetri i dina ansiktsdrag.

En del patienter upplever tillfällig huvudvärk efter behandlingen, vid behov kan värken behandlas med Paracetamol (Alvedon eller Panodil).

Då botoxeffekten är tillfällig är eventuella biverkningar också övergående.